Wirges

Referenzen

 1. Anna Maria Selbach
 2. Anna Michels
 3. Anna Schmitt
 4. Christian Müller
 5. Christian Schmitt
 6. Familie von Christian Müller und Anna Michels
 7. Familie von Christian Schmitt und Anna Maria Selbach
 8. Familie von Peter Michels und Anna Schmitt
 9. Familie von Peter Michels und Margaretha Neuß
 10. Margaretha Neuß
 11. Peter Michels
 12. Peter Michels